Know How ...to Teach

Інтернет та вивчення іноземних мов

Сьогодні усі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями. Але ми повинні усвідомлювати, що первинними є дидактичні завдання, особливості пізнавальної діяльності учнів, що визначаються певною метою освіти. Тому варто перш за все визначити, для розв'язання яких дидактичних завдань у практиці навчання іноземних мов (ІМ) можна використати ресурси всесвітньої мережі.
В даному посібнику зібрано окремі Інтернет-ресурси і накреслені шляхи їх використання у процесі навчання іноземних мов.
 Інтернет та вивчення іноземних мов (~3,4 Мб, PDF)

 http://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/info/internet-ta-vyvchennia-inozemnykh-mov/

 

Європейське мовне портфоліо

В умовах об’єднаної Європи та процесів глобалізації світу, Проект Європейського мовного портфоліо видається доволі обґрунтованим для подальшої навчальної і професійної перспективи наших українських учнів – майбутніх громадян Європи. Важливість дотримання міжнародних стандартів зростає особливо на етапі післяшкільної освіти. Саме для дорослої аудиторії Радою Європи прийнято єдиний стандарт Мовного Паспорту, який береться до уваги у вирішенні проблем подальшої освіти чи працевлаштування в країнах Європи. Тому для майбутньої перспективи наших учнів проект Європейського Мовного Портфеля важливо впроваджувати в українську практику починаючи зіі школи вже сьогодні.

Загальноєвропейські рівні володіння мовою

Для полегшення зіставлення різних кваліфікаційних систем щодо описання рівнів володіння мовою згідно з існуючими у Європі стандартами, тестами та екзаменаційними матеріалами розроблено Дескриптивну Схему та Рівні Володіння мовою (РВМ). В них представлено концептуальну сітку, яку користувачі можуть застосовувати для опису власних систем. З цією метою склад загальнорекомендованих рівнів створено гнучким, що передбачає розвиток дескрипторів відповідно до навчального змісту мовної освіти конкретної європейської держави.
Для організації вивчення мови запропоновано шість основних рівнів володіння мовою (далі – РВМ): A 1 (Breakthrough), A 2 (Waystage), B 1 (Threshold), B 2 (Vantage), C 1 (Proficiency), C 2 (Mastery). Але відповідно до специфіки національних програм навчання мови можуть розроблятися й проміжкові рівні. Зокрема, в українському Державному Стандарті освіти в розділі «іноземні мови» зазначено, що по завершенню початкової школи рівень навченості першої іноземної мови повинен відповідати рівню А 1+, основна школа повинна вивести учня на рівень А 2+, а випускник середньої школи повинен продемонструвати рівень володіння мовою В 1+ (для мови, що вивчалась у школі поглиблено — рівень В 2).

  Як навчати сучасного учня іноземних мов

Результативність педагогічного впливу залежить не тільки від психологічних якостей тих, хто навчається. Іноземної мови не можна навчити, її можна вчити тільки самому, а педагог повинен бути поруч з учнем, щоби спрямовувати його діяльність, активізувати ті його внутрішні якості, від рівня яких залежить успіх у навчанні. Отже, необхідно знати внутрішній світ учнів, шукати шляхи та можливості для формування їх мотиваційної сфери, свідомого, зацікавленого ставлення до вивчення іноземної мови, потреби в ній. Ідеться також про знання вчителем психологічних якостей особистості: спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей учня тощо.


Що таке майстер-клас


Професійна майстерність завжди є плодом досить тривалої практичної праці вчителя. Але праці осмисленої, наповненої вдумливими роздумами над усілякими проблемами своєї професійної діяльності.
Майстерність приходить з роками або, як стверджують злі язики, не приходить зовсім. У сьогоднішньому контексті професійна майстерність означає насамперед уміння швидко та якісно вирішувати освітньо-виховні задачі, а якщо бути ще більш точним, то сьогодні активно впроваджується у практичну педагогіку технологічна парадигма розвитку професіоналізму, що означає здатність учителя гранично точно ставити освітньо-виховні задачі та логічно, послідовно, найбільш оптимальним шляхом вирішувати їх.Немає коментарів:

Дописати коментар